Alles over Hajj

Click here to edit subtitle

Hajj rituelen

De rituelen van de hajj  en 'umrah worden in het Arabisch ´manasik´ genoemd. Het is de bedoeling dat moslims de hajj en 'umrah uitvoeren zoals het in de Qur´an en de Sunnah beschreven staat.


- Hajj. Hieronder volgt een samenvatting van het boek ´de Hadj en de ´Umrah´ van shaykh al Albani, het boekje ´Handleiding voor Hadj en ´Umra´ dat gebaseerd is op de boeken van shaykh bin Baaz, shaykh al Uthaymeen, shaykh al Fawzaan en shaykh al Qahtani,  aangevuld met fatwa´s en informatie van shaykh bin Baaz (alifta.com) en ´Fath al Baari´ van al Haafiz ibn Hajar.

Eerst zal ik kort en eenvoudig uitleggen welke vormen van hajj er zijn en wat er op welke dag gedaan wordt. Daarna volgt gedetailleerde informatie over alle rituelen.

- 'Umrah. De meeste mensen verrichten hajj èn 'umrah wanneer ze op hajj gaan. In de tekst hieronder staat aangegeven welke delen voor mensen zijn die op hajj gaan en welke voor mensen die alleen 'umrah gaan doen.Het gedeelte hierna is voor degene die op hajj gaat èn degene die op 'umrah gaat.

1. Soorten hajj
Een ieder die de hajj wil verrichten, moet één van de volgende drie vormen kiezen: hajj Tamattu, hajj Qiraan of hajj Ifraad.

- Hajj Tamattu. Je neemt ihraam aan voor 'Umrah in één van de maanden van hajj (Shawwaal, Dhul Qi'dah of in de eerste tien dagen van Dhul Hijjah.) Je treedt uit ihraam als je Tawaaf, Sa'i en je haar geknipt hebt. Hierna zijn alle verboden van ihraam niet meer van toepassing. Op de 8e dag van Dhul Hijjah ga je opnieuw in ihraam, vanaf de plek waar je je bevindt. Dan vertrek je naar de gewijde gebieden en volbreng je je hajj. Je dient dan een offer te brengen door een schaap te slachten, of met zijn zevenen een kameel of een rund. Indien dit niet mogelijk is, moet je drie dagen tijdens je hajj vasten en zeven dagen wanneer je weer thuis bent bij je familie.
- Hajj Qiraan. Wanneer je in Mekkah aankomt, verricht je de aankomst Tawaaf en één keer de Sa'i voor hajj en 'umrah samen. Je blijft daarna in ihraam zonder daar uit te treden, en gaat zo de 8e dag van Dhul Hijjah naar de gewijde gebieden. Je verricht de resterende rituelen die bestaan uit rituelen voor hajj en 'umrah, behalve de Sa'i, aangezien je dit al na de aankomst Tawaaf hebt gedaan. De Qaarin dient tot slot een offer te brengen door een schaap te slachten of met zijn zevenen een kameel of rund. Indien dit niet mogelijk is, moet je drie dagen tijdens je hajj vasten en zeven dagen wanneer je terugkeert naar je familie.
- Hajj Ifraad. Hierbij neem je enkel ihraam aan voor hajj. Bij aankomst in Mekkah verricht je de aankomst Tawaaf en Sa'i voor hajj en blijft in ihraam totdat je je rituelen hebt voltooid. De Mufrid hoeft geen offer te brengen omdat hij hajj en 'umrah niet heeft samengevoegd.

De beste van deze drie vormen van hajj is hajj Tamattu. Dit is de manier die de Profeet, salallahu alayhi wasalam, zijn metgezellen aanraadde. Zelfs als iemand in ihraam gaat met de intentie van hajj Qiraan of Ifraad, is het sterk aanbevolen om de intentie te wijzigen naar 'umrah, 'umrah te voltooien en uit ihraam te treden, zodat hij toch hajj Tamattu aan het doen is. Hij mag dat zelfs nog doen nadat hij de aankomst Tawaaf en Sa'i heeft gedaan, want toen de Profeet, salallahu alayhi wasalam, Tawaaf en Sa'i had gedaan tijdens de afscheids bedevaart, zei hij tegen iedereen die geen offerdier bij zich had om zijn intentie te wijzigen in de intentie voor 'umrah, en om hun haar te knippen en uit ihraam te treden. Hij zei: "Als ik geen offerdier bij me had gehad, zou ik hetzelfde hebben gedaan als jullie."


2. Wat doe je op welke dag?
Dit is de volgorde voor degene die 'umrah gaat doen: 


- Op de heenreis: in ihraam treden vanaf een bepaald punt > de miqaat.
- Dag van aankomst: Je gaat naar Masjid al Haram en begroet de Zwarte Steen. Vanaf daar loop je 7 rondes om de Ka'bah, dit heet Tawaaf. Vervolgens bid je twee rak'at achter Maqam Ibrahim en drink je Zamzam water. Daarna loop je 7 keer heen en weer tussen Safa en Marwa, dit heet Sa'i. De man scheert of knipt zijn haar, de vrouw knipt een klein stukje haar af. Hiermee treed je weer uit ihraam en is alles wat verboden was in ihraam weer toegestaan.


Dit is de volgorde voor degene die hajj Tamattu gaat verrichten:

- Op de heenreis: in ihraam treden vanaf een bepaald punt > de miqaat.
- Dag van aankomst: 'umrah verrichten. Je gaat naar Masjid al Haram en begroet de Zwarte Steen. Vanaf daar loop je 7 rondes om de Ka'bah, dit heet Tawaaf. Vervolgens bid je twee rak'at achter Maqam Ibrahim en drink je Zamzam water. Daarna loop je 7 keer heen en weer tussen Safa en Marwa, dit heet Sa'i. De man scheert of knipt zijn haar, de vrouw knipt een klein stukje haar af. Hiermee treed je weer uit ihraam en is alles wat verboden was in ihraam weer toegestaan.
- 8e dag van Dhul Hijjah, oftewel de Dag van Tarwiyah. Met fajr neem je ihraam aan.Vóór dohr vertrek je naar Mina. Daar overnacht je.
- 9e dag van Dhul Hijjah, oftewel de Dag van 'Arafah. Je bidt fajr in Mina en wacht tot de zon opkomt. Daarna vertrek je naar 'Arafah. Daar blijf je tot maghrib. Na maghrib vertrek je naar Muzdalifah. Je overnacht in Muzdalifah.
- 10e dag van Dhul Hijjah, oftewel 'Eid ul Adha (Offerfeest). Je bidt fajr in Muzdalifah en vertrekt vóór zonsopgang naar Mina. Onderweg verzamel je zeven kiezelsteentjes om te stenigen. Je stenigt in Mina alleen de grootste Jamrah, Jamrah al 'Aqabah. Daarna scheert of knipt de man zijn haar, de vrouw knipt een klein stukje haar af. Hiermee treed je weer uit ihraam en is alles wat verboden was in ihraam weer toegestaan. Je overnacht in Mina.
- 11e dag van Dhul Hijjah, oftewel de 1e dag van Tashreeq. Je stenigt alle drie de Jamarat; de kleine, de middelste en al 'Aqabah. Elke Jamrah stenig je met zeven steentjes. Je overnacht in Mina.
- 12e dag van Dhul Hijjah, oftewel de 2e dag van Tashreeq. Je stenigt alle drie de Jamarat; de kleine, de middelste en al 'Aqabah. Elke Jamrah stenig je met zeven steentjes. Het is beter om nog een nacht in Mina te overnachten en de volgende dag te stenigen, maar het is niet verplicht.
- 13e dag van Dhul Hijjah, oftewel de 3e dag van Tashreeq. Je stenigt alle drie de Jamarat; de kleine, de middelste en al 'Aqabah. Elke Jamrah stenig je met zeven steentjes. Hierna ben je klaar met alle hajj rituelen.

Sommigen gaan eerst naar Mekkah en bezoeken daarna Medinah. Anderen gaan eerst naar Medinah en dan naar Mekkah. En er zijn mensen die Medinah helemaal niet bezoeken. Alledrie de mogelijkheden zijn toegestaan, het bezoek aan Medinah is geen verplicht onderdeel van de hajj. Aan de hand van mijn ervaring zou ik aanraden om eerst naar Mekkah te gaan en daarna naar Medinah. De hajj is best vermoeiend alhamdulillaah, en het is fijn als je daarna nog een paar dagen of een week kan uitrusten in Medinah.3. Samenvatting hajj rituelen volgens de sunnah.

(De boeken die ik hiervoor gebruikt heb kan je ook zelf bestellen, via www.islamboeken.nl )

Vlak vóór ihraam:

 1. Ghusl doen (dit is ook aanbevolen voor de menstruerende vrouw).
 2. Trek kleren aan die niet gemaakt zijn in de vorm van het lichaam en schoenen die de enkels niet bedekken. Dit geldt alleen voor mannen. Voor vrouwen wordt er geen speciale kleding aanbevolen, zij dient gewoon kleding te dragen die voldoet aan de Islamitische richtlijnen, zoals bijvoorbeeld een abaya met ghimaar, in een onopvallende kleur.
 3. Je mag je ihraam kleding ook al thuis aantrekken.
 4. Na de ghusl is het sunnah voor mannen om zich te parfumeren. Ze mogen iedere parfum gebruiken die ze willen. (Wanneer iemand eenmaal in ihraam is mag hij/zij geen parfum meer gebruiken.)
 5. Als men bij de miqaat aankomt is het verplicht (waajib) om in ihraam te treden. Alleen de intentie hebben is niet voldoende, want dat heb je al vanaf thuis. Met een daad of uitspraak treed je in ihraam, bijv. de Talbiyah (Labbayk Allahuma labbayk) zeggen met de intentie van ihraam. Alle geleerden zijn het hier over eens.

 

Verboden in ihraam:

 1. Je mag geen haren knippen of scheren, en je nagels niet knippen of vijlen.
 2. Je mag geen seksuele gemeenschap hebben en je vrouw/man ook niet aanraken met verlangens.
 3. Je mag niet jagen.
 4. Een man mag geen kleding dragen die gemaakt is naar de vorm van het lichaam, zoals bijv. een broek of een t-shirt. (Behalve degene die geen doek kan vinden, die mag een broek dragen.) Het gaat echt om dat het niet de vorm van het lichaam heeft: zo mag je geen geweven/geplakt t-shirt dragen, ook al is het niet genaaid, maar wel een doek waar stiksels op staan of waar een zoom in zit. Zeggen dat je alleen geen genaaide kleding mag dragen klopt dus niet helemaal.
 5. De schoenen van de man mogen zijn enkels niet bedekken.
 6. Je mag geen leren sokken dragen, behalve als je geen sandalen kan vinden. Eerst zei de Profeet, salallahu alayhi wasalam, dat de sokken moesten worden afgeknipt, maar later zei hij in ‘Arafaat dat wie geen izaar had een broek mocht dragen en wie geen sandalen had, leren sokken mocht dragen.
 7. Je mag geen parfum gebruiken, niet op je lichaam, kleren of in je eten. Pas op producten waar saffraan in zit, omdat saffraan een soort parfum is. In sommige soorten koffie zit ook saffraan. Majmoo’ fatawa al-Shaykh ibn Baaz, 17/129.
 8. Je mag geen kleding dragen die in aanraking is gekomen met geurende verf of saffraan.
 9. Mannen mogen geen hoed/tulband/andere hoofdbedekking dragen. Een vrouw mag geen sluier vastbinden op haar gezicht/niqaab/burqa/lithaam dragen, of handschoenen dragen. Wel dient ze haar gezicht te bedekken tegenover niet-mahram mannen, net als anders. Bijv. door haar ghimaar over haar gezicht te laten hangen.
 10. Het is beter om de ihraam kleding niet te knopen of vast te maken met spelden. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit makrooh (sterk afgeraden) of haram is.

 

Toegestaan in ihraam (ook al zeggen mensen soms van niet):

 1. Ghusl doen/douchen, incl. over het hoofd wrijven.
 2. Krabben van het hoofd, ook al vallen er wat haartjes.
 3. Hijamah, ook al moet daarvoor een stukje haar worden weggeschoren op het hoofd.
 4. Het ruiken aan geurende planten en het wegwerpen van een afgebroken nagel.
 5. In de schaduw van een tent of opgehangen kleed verblijven. Er is geen bewijs voor het betalen van een fidyah hiervoor. Schaduw van paraplu of autodak mag ook.
 6. Een riem, ring, horloge, bril of geldbuidel dragen.

 

Mawaqeet:
- Wat betreft het reizen met een vliegtuig: Al-Haafiz ibn Hajar heeft gezegd in Fath a-Baari (3/389): “Zoek een plek die op één lijn ligt er mee” waarmee hij bedoelde dat je een plaats moet zoeken die parallel ligt met de miqaat en daar jouw miqaat van maken. Het is niet van de Sunnah om in ihraam te treden voordat je de miqaat bereikt, want dat is niet wat de Profeet (salallahu alayhi wasalam) deed, en de beste leiding is de leiding van Muhammad (salallahu alayhi wasalam). Maar, als een persoon zich in een vliegtuig bevindt en niet kan stoppen op de plek die op één lijn ligt met de miqaat, dan mag hij doen wat hij denkt dat veiliger is, zodat hij de miqaat niet zal passeren zonder in ihraam te zijn.

- Als je met het vliegtuig komt vanuit Istanbul en de korste route vliegt richting Mekka, is jouw miqaat waarschijnlijk ergens tussen Dhul Hulayfah en Al Juhfah. (Jeddah is geen miqaat, alleen voor haar eigen inwoners.)

- Als je hajj tamattu doet, mag je in ihraam treden voor hajj vanaf je hotelkamer (nadat je ‘umrah hebt gedaan).

 

In ihraam treden:

1. Als de pelgrim ghusl heeft gedaan, parfum op heeft gedaan en heeft gebeden is hij klaar om in ihraam te treden. Hij gaat met zijn gezicht richting de qiblah staan en zegt dan: Labbayk Allahumma bi ‘Umrah. = Hier ben ik O Allah, voor het verrichten van een ‘Umrah. (Bron: boek shaykh al Albaani) In het groene hajj boekje van shaykh Aal-Ashaykh staat een iets andere vorm, namelijk: Labbayka ‘Umratan mutamati’an biha ilal-Hadj. (wat naar mijn idee iets betekent als: ‘Hier ben ik O Allah, voor het verrichten van een ‘Umrah gecombineerd met een Hadj.’) Dit zeg je zachtjes, in jezelf, net als de intentie van je gebed, je vasten of wudoo’. Je hoort dit niet hardop te zeggen.

"Labbayk Allahuma bi 'Umrah" kan worden gezegd door iemand die 'umrah doet gevolgd door hajj, maar ook door degene die alleen 'umrah doet.
"Labbayk 'Umratan mutamati'an biha ilal-Hadj" kan alleen worden gezegd door iemand die de 'umrah doet gevolgd door hajj.

2. Daarna dient degene (die hajj gaat doen) te zeggen: Allaahumma hadhihi hajjatun laa riyaa’a fieha wa laa sum’ah. = O Allaah, dit is een hadj, zonder te willen showen of proberen een goede reputatie te krijgen. Overgeleverd door ad-Dhiyaa’ met authentieke keten.

3. Als een persoon die in ihraam treedt vreest dat iets hem er van zal weerhouden om zijn hadj te voltooien, kan hij een voorwaarde stellen wanneer hij in ihraam treedt. Bijv. als hij bang is voor ziekte, een vijand, tegengehouden worden, enz. Als hij dit heeft gezegd en hij dan zijn hadj niet kan voltooien, hoeft hij geen boetedoening te betalen. Maar als hij niet bang is voor zoiets hoeft hij geen voorwaarde te stellen want de Profeet (salallahu alayhi wasalam) stelde geen voorwaarde en zei ook niet dat iedereen het moest doen. Hij zei dat Dubaa’ah bint az-Zubayr het moest doen, omdat hij ziek was. Wat je moet zeggen is: Allaahumma ma7illi 7aithu 7abastanie. = O Allah, mijn plek is waar U mij verhindert. Bukhari 5089, Muslim 1207.

4. Dan dient hij de talbiyah hardop te reciteren zoals de Profeet, salallahu alayhi wasalam dat deed: Labbayka Allaahumma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk. Inna al-hamd wa’l-ni’mata laka wa’l-mulk, laa sharieka lak. = Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk alle dank en zegeningen zijn de uwe, en alle heerschappij, U heeft geen deelgenoten. Mannen dienen dit luid te zeggen, vrouwen zacht. Er is overigens wel een hadith     waarin wordt overgeleverd dat ‘Aicha haar stem verhief bij de talbiyah.

5. Ook zei de Profeet, salallahu alayhi wasalam, Labbayka ilaah al haqq. = Hier  ben ik, O, heer van de Waarheid.

6. Ibn ‘Umar voegde aan de Talbiyah nog de volgende woorden toe: Labbaayk wa sa’dayka, wa’l-khayr bi yadayka, wa’l-raghba’ ilayhi wa’l-3aml. = Hier ben ik en ik ben gezegend door U, en al het goede is in Uw handen, en verlangens en daden zijn voor U.

7. Het opzeggen van de Talbiyah is voorgeschreven vanaf het moment dat men in ihraam treedt tot op het moment dat men Jamarat al-‘Aqabah stenigt op de dag van Eid.

 

Waarschuwingen voor bid’at m.b.t. ihraam:

Pas dus op voor bid’a. ‘Faa inna kullu muhdathatin bid’ah, wa kullu bid’ah dhalala, wa kullu dhalala fii naar´ > Iedere toevoeging is een bid'ah, en iedere bid'ah is een dwaling, en iedere dwaling is in het vuur. Overgeleverd door al-Nisaa'i in al-Sunan, Baab kayfa al-Khutbah. Overleveringen met dezelfde betekenis zijn overgeleverd door Ibn Maajah.
De Profeet, salallahu alayhi wasalam, zei wanneer hij een khutbah begon vaak: “… De beste spraak is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Muhammad. De slechtste zaken zijn de bid’a (innovaties, vernieuwingen), en elke bid’a is een dwaling…” (Muslim, nr. 867)

En hij, salallahu alayhi wasalam heeft gezegd: ‘Neem jullie (hadj)rituelen van mij over.’ 

 1. Sommige mensen denken dat je per sé schoenen moet dragen als je in ihraam treedt, en dat als je geen schoenen draagt op dat moment, dat je ze later ook niet meer aan mag doen. Dit is een fout, je hoeft geen schoenen te dragen als je in ihraam treedt. Je mag ook zonder schoenen in ihraam treden, en ze later wel dragen.
 2. Sommige mensen ontbloten hun rechterschouder en gooien het eind van de rida’ (bovenste lap stof) over hun linkerschouder vanaf het moment dat ze in ihraam zijn getreden. Veel pelgrims dragen het op deze manier, vanaf het moment dat ze in ihraam treden totdat ze er uit treden. Dit is niet correct, deze manier van dragen moet alleen worden gedaan tijdens Tawaaf al-Qudoom (de tawaaf die je doet wanneer je aankomt in Mekkah), maar niet tijdens al-saa’i en niet vóór de tawaaf.
 3. Er zijn mensen die geloven dat het verplicht is om twee raka’at te bidden wanneer je in ihraam treedt. Dit is ook een fout, het is niet verplicht om twee raka’at te bidden als je in ihraam treedt. Shaykh ibn Taymiyah heeft ook gezegd dat er geen specifiek gebed is om te bidden wanneer je in ihraam treedt, want hier is geen hadith over bekend. Als iemand ghusl heeft gedaan en de ihraam kleding aan heeft gedaan, moet hij in ihraam treden zonder te bidden. Behalve als het tijd is om te bidden, zoals wanneer het dohr is of bijna dohr is, en hij bij de miqaat wil blijven tot na het gebed. In dat geval kan hij beter eerst bidden, en dan pas in ihraam treden.

Sommigen bidden twee raka’at bij het vertrek voor hadj, en lezen in de eerste raka’at    al Fatiha + al Kafirun, in de 2e al Fatiha + Ikhlaas en dan een specifieke du’a. Dit is bid’a. (Bron: boek shaykh Albaani)

In een ander artikel, gebaseerd op het boek van shaykh Albaani en een boek van shaykh ‘Uthaymeen, staat: “Nadat de persoon ghusl heeft gedaan en parfum op heeft gedaan, moet de pelgrim de ihraam kleding aandoen en het verplichte gebed bidden als het daar tijd voor is, of anders twee raka’at met de intentie Sunnah gebed na wudoo’. Als de pelgrim klaar is met bidden moet hij zijn gezicht naar de qiblah wenden en in ihraam treden.”

Het is bekend dat de Profeet, salallahu alayhi wasalam, in ihraam was getreden na het dohr gebed.

 

 Mekkah binnen gaan

-  Het is sunnah om ghusl te doen voordat je Mekkah binnen gaat. En het is sunnah om Mekkah overdag binnen te gaan. Bukhari & Sahih Abu Dawud.

-  Als je de Ka’ba ziet is er geen specifieke du’a overgeleverd van de Profeet salallahu alayhi wasalam. Je mag zeggen wat je wil. Deze du’a is overgeleverd van Ibn ‘Umar: Allahumma ant as-salaam, wa mink as-salaam, fa 7ayyinaa rabbana bis-salaam. = O Allah, U bent Degene Die vrij is van alle tekortkomingen. Veiligheid komt alleen van U. Begroet ons daarom, o onze Heer, met vrede.

 

De aankomst-tawaaf  (tawaaf ul-qudum)

-  Je dient rechtstreeks naar de Zwarte Steen te gaan, met je gezicht naar de richting van de Zwarte Steen te staan en de takbir te zeggen. (‘Bismillah’ er voor zeggen is overgeleverd van ibn ‘Umar, maar niet van de Profeet, salallahu alayhi wasalam.)

-  Je raakt de Zwarte Steen aan met je hand, kust het en knielt erop.

-  Als het niet kan kussen, mag je het ook met je hand aanraken en dan je hand kussen.

-  Als je de Zwarte Steen niet kan aanraken, kan je er naar wijzen met je hand en takbir zeggen.

-  Dit moet je in iedere tawaaf doen.

-  Je mag niet dringen om bij de Zwarte Steen te komen. De Profeet, salallahu alayhi wasalam heeft gezegd: “Ya ‘Umar, jij bent een sterke man. Doe de zwakke geen kwaad aan. Als jij de Steen wilt aanraken: als deze vrij staat, raak hem dan aan. En anders wend je je naar de steen en doe je de takbir.” Sahih verklaard door at-Tirmidhi, ibn Khuzaimah, ibn Hibban, al Hakim & ad Dhahabi.

-  Bij de tawaaf laat je de Ka’ba links van je en maak je zeven rondgangen, buiten al-Hijr om. Vanaf de Zwarte Steen tot de Zwarte Steen is één ronde.

- Tijdens alle zeven rondes dient de man al-Idhtibaa’ te doen = de rechter schouder ontbloten, de linkerschouder bedekken. De schouder vóór of na deze tawaaf ontbloten is bid’a.

-  In de eerste drie rondes dien je in Ramal-pas te lopen, dit is een snelle pas die samen gaat met het bewegen van de armen, waardoor je je lichamelijke kracht toont. In de andere ronden loop je in normale pas.

-  In Iedere ronde dien je de Yamani-hoek (van de Ka’ba) aan te raken met je hand, zonder te kussen. Als je de Yamani-hoek niet kan aanraken, mag je er niet naar wijzen met je hand.

-  Tussen de Yamani-hoek en de hoek van de Zwarte Steen zeg je: Rabbana atina fid-dunya 7asanatan, wa fil-agirati 7asanatan, wa qinaa 3adhaab an-naar. = O Allah, geef ons in de wereld het goede, en in het hiernamaals het goede, en behoed ons voor de kwelling van het vuur. Abu Dawud &anderen, door velen Sahih verklaard, zie bijv. Sahih Abu Dawud 1653.

-  De twee Shaam’i-hoeken mag je niet aanraken.

- Het is toegestaan iltizaam te doen tussen de Hoek van de Zwarte Steen en de deur. Dit doe je door je borst, gezicht en armen op deze plek te plaatsen. De hadith hierover is hasan.

-  Er is geen specifieke dhikr die bij de tawaaf hoort. Je mag reciteren wat je wenst uit de Qur’an of de dhikr doen die je wenst. De Profeet, salallahu alayhi wasalam heeft gezegd: “De tawaaf om het Huis is een gebed, behalve dat Allah hierin spreken heeft toegestaan. Wie spreekt, laat hij dan alleen goed spreken.”

-  Voor een naakte persoon en voor een menstruerende vrouw is het verrichten van de tawaaf niet toegestaan.

-  Wanneer je klaar bent met de zevende ronde dien je je rechterschouder weer te bedekken. Vervolgens ga je naar Maqaam Ibrahim en reciteer je: Wat-takhidu min maqaam ibrahim musalla. = En neem Maqaam Ibrahim tot een plaats voor de salat. Sura al Baqara, aya 125.

-  Zorg dat Maqaam Ibrahim tussen jou en de Ka’ba is en bid daar twee rak’aat. In deze twee rak’aat reciteer je sura al Kafirun en sura al Ikhlaas.

-  Als het je niet lukt om achter Maqaam Ibrahim te bidden, bidt je de rak’at op een willekeurige plek in de Haram moskee.

-  Loop niet voor biddende mensen langs!

-  Als je hier klaar mee bent, ga je naar Zamzam om er wat water uit te drinken en er wat van over je hoofd te gieten. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft gezegd: “Het Zamzam-water is waar het voor gedronken is.” En: “Het beste water op de aarde is Zamzam-water. Er zit voeding in en genezing van ziekte.” Ad-Dhiyaa en anderen.

- Vervolgens ga je weer terug naar de Zwarte Steen, zeg je de takbir en raak de Steen aan, volgens de eerder genoemde uitleg.

 

Sa’i tussen Safa en Marwah

1. Vervolgens vertrek je om zeven keer de sa’i tussen Safa en Marwah te doen. Als je as-Safa nadert zeg je: Inna as-Safa wa’l-Marwata min sha3a-iri Allah. = Voorzeker, Safa en Marwah zijn tekenen van Allah. Sura al Baqara, aya 158.

2. Vervolgens ga je naar Safa en beklim je deze. Het is sunnah om te beklimmen totdat je de Ka’ba kan zien. Tegenwoordig is dat lastig. Als je het probeert maar het lukt niet, geeft het niet.

3. Als je op Safa staat, wend je je tot de Ka’ba (niet naar de lucht!). Je spreekt 3x de takbir uit en zegt dan: La ilaha ilallahu wa7dahu la sharieka lah, lahul mulku wa lahul 7amd, wa huwa ‘alaa kulli shay’in qadir. La ilaha ilallahu wa7dah, anjaza wa’dah, wa nasara ‘abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. = Er is geen god die het waard is aanbeden te worden behalve Allah. Hij heeft geen deelgenoot. Aan Hem behoort de Heerschappij en alle lof. Hij is Almachtig over alle zaken. Er is geen god die het waard is aanbeden te worden behalve Allah. Hij heeft Zijn belofte waargemaakt, Hij heeft Zijn dienaar de overwinning geschonken Hij heeft alleen de bondgenoten verslagen.

4. Je mag ook du’a voor jezelf of anderen maken.

5. Vervolgens loop je van Safa naar Marwah. Tijdens dit mag je du’a doen voor jezelf, familie of moslims in het algemeen.

6. Mannen dienen te sprinten van het groene teken tot aan het volgende groene (eind)teken. Daarna lopen ze weer normaal verder.

7. Bij Marwah herhaal je de du’a die je bij het beklimmen van Safa ook gezegd heb, zonder de aya te reciteren.

8. Dit herhaal je zeven keer. Van Safa naar Marwah telt als één keer, van Marwah naar Safa telt ook één keer.

9. Een du’a voor tijdens sa’i die overgeleverd is van de salaf: Rabbighfir war7am, innaka antal a-3azzul akram. = O mijn Heer, vergeef en wees genadig. U bent de Almachtige, de Meest Edele. Overgeleverd door Ibn abi Shaybah (4/68) van Ibn Mas’ud en Ibn ‘Umar.

9. Na het voltooien van de sa’i knipt de pelgrim zijn hoofdhaar. Scheren is nog beter. Bij het knippen moet het hele hoofd worden gedaan. De vrouw knipt een stukje af met de lengte van een vingerkootje.

10. Hiermee treed je weer uit ihraam. Alles wat eerst haram was, is nu weer toegestaan. Je blijft in deze staat (waarin je alles weer mag) tot aan de Dag van Tarwiyah.

Waarschuwing voor bid’at m.b.t. sa’i:

-  Verrichten van wudoo’ vanwege sa’i, met de bewering dat dan voor elke stap 70.000 rangen worden opgeschreven.

-  Safa beklimmen tot je tegen de muur aan staat..

-  Het is niet van de sunnah om te zeggen bij het afdalen van Safa: “O Allah, gebruik mij met de sunnah van Uw profeet, laat mij sterven volgens zijn religie, bescherm mij tegen misleidende fitan, bij Uw genade. O, Meest Barmhartige.”

-  14 keer heen en weer gaan tussen Safa en Marwa (waardoor je eindigt op Safa).

-  Meerdere keren sa’i verrichten tijdens één hadj of ‘umrah.

-  Bidden van twee raka’at na het afronden van de sa’i.

-  Het is niet goed om door te gaan met sa’i als de iqaamah van het gebed is gedaan, je moet dan gewoon gaan bidden.

-  Deze du’a bij de aankomst in Mina is niet van de sunnah: “O Allah, dit is Mina..” en bij het verlaten: “O Allah, laat het de beste ochtend ooit zijn voor mij.”


Het gedeelte hierna, tot aan afscheidstawaaf, is alleen voor mensen die op hajj gaan, niet voor mensen die alleen 'umrah doen.


Dag van Tarwiyah

-  De dag van Tarwiyah is de 8e dag van Dhul Hijjah. Op die dag treed je weer in ihraam. Je doet hetzelfde als wat je deed voor de ‘umrah: je doet ghusl, gebruikt parfum (mannen), draagt je izaar en ridaa en zegt de talbiyah. Je stopt pas met het zeggen van de talbiyah na het stenigen van de Jamrat al 3Aqabah.

-  Je begint je ihraam vanaf waar je bent, dus vanaf Mekkah.

-  Vervolgens vertrek je naar Mina. Daar bid je dohr. Je slaapt in mina en bidt hier de vijf dagelijkse gebeden, ingekort naar 2 raka’at in plaats van vier, behalve het maghrib gebed, zonder deze samen te voegen.

-  Je slaapt ’s nachts in Mina en na fajr wacht je tot de zon opkomt. Dan vertrek je rustig naar ‘Arafah.

 

Het vertrek naar ‘Arafah

-  Als de zon opkomt op de dag van ‘Arafah vertrek je naar ‘Arafah, terwijl je talbiyah en takbir zegt.

-  Je stopt in Namirah, een plek dicht bij ‘Arafah. Daar blijf je tot vlak voordat de zon het hoogste punt voorbij is gegaan (in de middag). Als het je niet lukt om daar te stoppen wegens de grote drukte en doorgaat naar ‘Arafah is dat geen zonde inshaa Allah.

-  Als de zon het hoogste punt is gepasseerd, vertrek je naar ‘Uranah en stop je hier. Deze plek ligt vlak voor ‘Arafah. Hier houdt de imam een khutba.

-  Vervolgens leidt de imam de mensen in het dohr en asr gebed. Hij kort ze allebei in en voegt ze samen op het tijdstip van dohr.

-  Er wordt één adhaan gedaan voor beide gebeden, en twee iqama’s.

-  Men verricht geen enkel ander gebed tussen deze twee gebeden. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft dit ook niet gedaan.

-  Als het je niet lukt deze twee gebeden samen met de imam te bidden, dan moet je op dezelfde manier alleen bidden of met de anderen om je heen die ook niet hebben gebeden. Overgeleverd door al Bukhari van ibn ‘Umar.

 

Het staan in ‘Arafah

1. Vervolgens vertrek je naar ‘Arafah. Als het mogelijk is, ga je bij de rotsen onder de berg Jabal-ur-Rahman staan. Als dat niet mogelijk is, is heel ‘Arafah eens standplaats.

2. Het staan op ‘Arafah is één van de pilaren van hadj. De Profeet, salallahu alayhi wasalam heeft gezegd: “de Hadj is ‘Arafah.” Abu Dawud en Tirmidhi.

2. Sta richting de Qiblah met opgeheven handen, maak du’a en zeg talbiyah.

3. Reciteer vaak: laa ilaha ilallaah. De Profeet, salallahu alayhi wasalam zei: “Het beste wat ik en de Profeten voor mij hebben gezegd op de avond van ‘Arafah is: Er is geen god die het waard is aanbeden te worden behalve Allah. Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de Heerschappij en alle lof, en Hij is almachtig over alle zaken.” In het Arabisch: la ilaha ilallah, wa7dahu laa sharieka lah, lahul-mulku wa lahul-7amd, wa huwa 3ala kulli shay’in qadir. Hasan/sahih overlevering, zie as Saheehah 1503.

4. Je mag er af en toe aan toevoegen: innamal ghairu gairul-agirah. = Al het goede is het goede van het hiernamaals.

5. Het is sunnah voor degenen die zich op ‘Arafah bevinden om die dag niet te vasten.

6. Je dient in ‘Arafah te blijven tot de zon ondergaat.

 

Waarschuwing voor bid’at m.b.t. ‘Arafah:

-  Het is niet van de sunnah om kaarsen aan te steken in de nacht van ‘Arafah in Mina.

-  Deze du’a is niet van de sunnah: om in de nacht van ‘Arafah 10 woorden 1000 keer te herhalen: “Verheven is Hij wiens troon boven de hemel is..”

-  Verrichten van ghusl voor de dag van ‘Arafah.

-  Bij het naderen van ‘Arafah zeggen: “Verheven is Allah, lof zij Allah, laa ilaha ilallah wa Allahu akbar.”

-  100x keer ‘La ilaha ilallah’ zeggen op ‘Arafah, daarna 100x sura Ikhlaas en tenslotte salawat.

-  Stil zijn op ‘Arafah en geen du’a maken is ook niet van de sunnah.

-  Tawaaf doen om de Koepel van Adam (Qubbatu Adam).

-  Bidden van dohr en asr vóór de khutba.

-  Het is niet van de sunnah om vrijwillige gebeden te verrichten tussen dohr en asr in ‘Arafah.

-  Er is geen specifieke du’a voor ‘Arafah, zoals de zogenaamde du’a van Ghadir (sommige van deze du’aat zijn wel 5 pagina’s lang).

-  Het is niet van de sunnah om te vertrekken voor de zon onder is gegaan.

-  Als je buiten de grenzen van ‘Arafah blijft tot na zonsondergang, en dan naar Muzdalifah vertrekt, heb je geen geldige hadj.

-  Je dient je met du’a naar de Qiblah te wenden, niet naar de berg ‘Arafah.

 

Verlaten van ‘Arafah naar Muzdalifah

1. Als de zon onder is gegaan, vertrek je van ‘Arafah naar Muzdalifah. Dit moet je in alle rust en kalmte doen.

2. Als je in Muzdalifah aankomt, doe je de adhaan en iqamah, en verricht je het maghrib gebed (3 rak’at). Dan doe je weer de iqamah en verricht je het ‘isha gebed ingekort. Je voegt deze gebeden samen.

3. Als je ze om een reden van elkaar scheidt, is dat niet erg.

4. Je dient geen enkel ander gebed tussen deze twee te bidden, en ook niet na het ‘isha gebed.

5. Vervolgens ga je slapen tot fajr.

6. Als het ochtendgloren aanbreekt, verricht je fajr op haar eerste tijdstip met één adhaan en één iqamah.

7. Alle pelgrims dienen fajr in Muzdalifah te bidden, behalve de zwakken en de vrouwen. Zij mogen Muzdalifah verlaten na de eerste helft van de nacht, uit angst voor het gedrang van mensen.

8. Vervolgens kom je naar een berg in Muzdalifah> Mash’ar ul Haram, beklim je deze en wend je je tot de Qiblah. Je bedankt Allah, zegt takbir en Laa ilaha ilallah, spreekt de Eenheid van Allah uit en doet du’a. Je blijft hier tot de lucht erg licht wordt.

9. Heel Muzdalifah is een standplaats, dus je mag overal staan.

10. Vervolgens vertrek je vóór zonsopgang naar Mina, in kalmte, terwijl je de talbiyah uitspreekt.

11. Als je aankomt in Batn Muhassir, een vallei, ga je sneller lopen (dit is al een deel van Mina).

12. Vervolgens neem je de middelste weg, die je leidt naar Jamrah al Kubra.

 

Waarschuwing voor bid’at m.b.t. Muzdalifah:

-  Het is niet van de sunnah om het maghrib gebed uit te stellen omdat je bezig bent met het zoeken van kiezelsteentjes.

-  Om ’s nachts brandhout te sprokkelen.

-  Het is niet van de sunnah om deze nacht wakker te blijven.

-  Je moet de steentjes niet wassen.

-  Het is niet zo dat je per se alle steentjes moet verzamelen in Muzdalifah. Onderweg naar Mina verzamel je 7 steentjes om Jamrah al 3Aqabah te stenigen, in Mina verzamel je de rest van de steentjes.

 

Het stenigen – ar Ramy

- De kiezelsteentjes waramee je Jamrah al 3Aqabah gaat stenigen raap je op in Mina.

- Je wend je in de richting van de Jamrah, met Mekkah links van je en Mina rechts.

- Je stenigt de Jamrah met 7 kiezelsteentjes, die iets groter zijn dan een kikkererwt.

- Bij het gooien van elk steentje spreek je de takbir uit.

- Je stopt met het uitspreken van de talbiyah na het werpen van het laatste steentje.

- Je mag deze Jamrah pas stenigen na zonsopgang. Dit geldt ook voor de zwakken en de vrouwen, hun vervroegde vertrek staat los van het stenigen (aldus shaykh Albani).

- Je mag het stenigen ook in de middag doen, zelfs tot aan de nacht.

- Als je hier klaar mee bent, is alles weer toegestaan voor je, behalve je vrouw. Ook al heb je je hoofd nog niet geschoren en heb je nog niet geofferd. Je mag weer gewone kleding dragen en parfum gebruiken.

- Je dient wel op dezelfde dag de Tawaf ul Ifadah te verrichten, als je je Tamattu wil voortzetten. Volgens shaykh al Albani is het zo, dat als je de Tawaaf vóór de nacht nog niet hebt verricht, je terugkeert in ihraam. Je moet dan je kleren van ihraam ook weer aandoen. Van andere geleerden heb ik niet gelezen dat ze een uiterlijke tijd stellen voor Tawaf ul Ifadah, wa Allahu ahlam. 
 

Waarschuwing voor bid’at m.b.t. het stenigen:

-  Iets anders dan takbir zeggen bij het gooien

-  De steentjes op een specifieke manier vasthouden.

-  Een specifieke afstand noemen die je moet hebben van de plek waar je naar toe gooit.

 

Het offeren

- Het is sunnah om naar de slachtplaats in Mina te gaan om je offer te slachten.

- Je mag ook op elke andere plek in Mina slachten.

- Het is sunnah om zelf te slachten, maar je mag het ook iemand anders laten doen.

- Je legt het dier naar de Qiblah. Je legt het dier op de linkerzij en plaatst je rechterbeen op haar rechterzij.

- Je zegt: Bismillaah, wallaahu akbar. Allahumma hadha minka walak. Allahumma taqabbal minnie. = In de Naam van Allah, en Allah is de Grootste. O Allah, dit komt van U en is voor U. O Allah, accepteer (het) van mij.

- De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft gezegd: “Alle dagen van tashreeq zijn voor slachting.” Ahmad, sahih verklaard door ibn Hibban.

- Het is toegestaan dat zeven mensen samen een koe of kameel slachten.

- Vervolgens knip je je haar of scheer je het geheel kaal. De Profeet, salallahu alayhi wasalam zei: “O Allah, heb genade met hen die zich kaal scheren.”

- Het is sunnah om te beginnen met het scheren van de rechterhelft van het hoofd.

- Vrouwen dienen slechts hun haar korter te knippen. De vrouw voegt haar haar bij elkaar en knipt er een stuk af, zo groot als het topje van een vinger.

- Het is sunnah voor de imam om een khutba te houden op de dag van het slachten (Yawm un-Nahr) in Mina, tussen de Jamaraat, in de voormiddag. Tijdens deze preek leert hij mensen hun (hadj)rituelen.

 

Waarschuwing voor bid’at m.b.t. het scheren van het hoofd:

-  Om tijdens het scheren te zeggen: “Alle lof is Allah, omdat Hij ons geleid heeft.”

-  Het staat niet in de sunnah dat je je gezicht richting de Qiblah moet wenden bij het scheren.

-  Het is niet van de sunnah om het ‘Eid gebed in Mina te verrichten op de dag van het slachten.

 

Tawaaf ul Ifadah

1.  Vervolgens ga je op die dag naar de Ka’bah en verricht je 7x de tawaaf er omheen, zoals je eerder ook hebt gedaan in Tawaaf ul Qudoom (aankomst-tawaaf). Het enige verschil is dat je in deze tawaaf geen idhtibaa verricht (ontbloten van de schouder) en niet in ramal-pas loopt.

2.  Het is sunnah om daarna twee raka’at te bidden bij Maqaam Ibrahim.

3. Vervolgens loop en ren je tussen Safa en Marwah, zoals je ook eerder hebt gedaan. Behalve wie Qiraan of Ifraad verricht; voor hem is de eerste sa’i voldoende.

4. Na het verrichten van deze sa’i is alles weer toegestaan voor hem, ook vrouwen.

5. Daarna verricht je het dohr gebed in Mekka (Ibn ‘Umar zei: “in Mina.”) Shaykh Albani schrijft erbij: Allahu ahlam waar de Profeet, salallahu alayhi wasalam, dit gebed heeft verricht. Het kan ook zijn dat hij twee keer het dohr gebed met hen verrichte, één keer in Mekkah en één keer in Mina. De eerste als het verplichte en de tweede als een vrijwillig gebed, zoals hij het ook heeft gedaan in enkele veldslagen.

 

Overnachten in Mina

1.  Vervolgens keer je terug naar Mina om daar te blijven tijdens de dagen en nachten van tashreeq. (11e, 12e en 13e dag van Dhul Hijjah)

2.  Je stenigt hier elke dag de drie Jamarat, nadat de zon op haar hoogste punt is geweest. Je werpt naar elke Jamarat zeven kiezelsteentjes.

3.  Begin met de eerste Jamrah, die het dichtst bij moskee al Ghaif is. Als je klaar bent ga je naar rechts, ga je lang staan richting de Qiblah en verricht je du’a met opgeheven handen.

4.  Vervolgens ga je naar de tweede Jamrah en doe je hetzelfde, maar na afloop ga je naar links en verricht je dan du’a.

5.  Vervolgens ga je naar de derde Jamrah, Jamrah al 3Aqabah. Deze stenig je, met de Ka’bah links en Mina rechts van je. Na het stenigen blijf je niet staan.

6.  Op de 2e en 3e dag stenig je op dezelfde manier.

7.  Het is ook toegestaan om op de tweede dag te vertrekken, maar het is beter om te blijven.Als de zon onder gaat terwijl je nog in Mina bent, dien je te blijven, tot na het stenigen met de mensen op de 3e dag (dit zegt shaykh ibn Taymiyyah, er zijn geleerden met een andere mening.)

8.  Het is sunnah om de volgende volgorde aan te houden: stenigen, slachten, kaal scheren, tawaaf ul ifaadah, sa’i. Maar als je een ritueel later verricht, is dat toegestaan.

9.  Het is toegestaan om de Ka’bah te bezoeken en in elke nacht van Mina de tawaaf te verrichten. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft dat namelijk ook gedaan.

10.  Het is verplicht voor de pelgrims om op de dagen van Mina alle vijf gebeden met de imam te verrichten. Het beste is om de gebeden in Masjid al Ghaif te verrichten als dat kan. De Profeet, salallahu alayhi wasalam heeft gezegd: “Zeventig Profeten hebben in Masjid al Ghaif gebeden.”

11.  Als je klaar bent met het stenigen op de 2e of 3e dag, ben je klaar met de rituelen van hadj. Je kan nu naar Mekkah gaan om daar zo lang te verblijven als je wil.

 

Terug in Mekkah

- Je dient veel tawaaf en gebeden te verrichten op elk moment van de dag of nacht. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft gezegd: “Het aanraken van beiden (hoek van de Zwarte Steen en Yamani hoek) verwijdert de zonden. En een ieder die tawaaf om het huis verricht; elke keer dat hij zijn voet opheft of neerzet wordt voor hem een beloning opgeschreven, een zonde verwijderd, en wordt een extra positie voor hem genoteerd. En wie zeven (rondes) telt is net alsof hij een slaaf heeft vrijgekocht.” Sahih. En hij heeft gezegd: “O Bani Abd Manaaf (een stam), weerhoudt niemand die om dit huis tawaaf verricht of bidt, op elk moment dat hij wenst van de nacht of dag.” Ashaab us Sunan, sahih verklaard door at Tirmidhi, al Haakim en ad Dhahabi.

- Let er op om de gebeden gezamenlijk te verrichten, het liefst in Masjid al Haram. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, heeft namelijk gezegd: “Een gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden in andere moskeeën, behalve in Masjid al Haram. Een gebed in Masjid al Haram is namelijk beter dan honderdduizend gebeden in andere moskeeën.”

 

Het gedeelte hierna is voor degene die op hajj gaat èn degene die op 'umrah gaat.

Afscheids-tawaaf (tawaaf ul wadaa’)

- Als je op het punt staat om te vertrekken uit Mekkah, dien je afscheid te nemen van de Ka’bah door de afscheids-tawaaf. De Profeet, salallahu alayhi wasalam, zei: “Laat niemand van jullie vertrekken totdat de tawaaf om het huis het laatste is wat hij gedaan heet.”

- In het begin werd de menstruerende vrouw opgedragen om te wachten met deze tawaaf tot ze weer rein was. Later kreeg ze echter toestemming om toch te vertrekken. Ibn Abbas zei: “De Profeet, salallahu alayhi wasalam, gaf de menstruerende vrouw toestemming om te vertrekken voordat ze de tawaaf had verricht, als zij al tawaaf ul ifaadah had verricht.” Ahmad, zie Sahih abu Dawud.

- Het is toegestaan Zamzam water mee te nemen, hopend op de zegeningen ervan.